MGR#18 Face Powder
Happy 2nd Birthday cutie Amiel!

We didn't get to prepare a Messy Go Round post last week and it felt a little strange. He he! Mommy was so  preoccupied with her online job and totally forgot that Saturday even passed by. As some of you may already know, Mommy decided to be a stay at home mom after my grandmama passed away so she can be with us and be hands on. I actually liked the idea since I get to be with her and my sister before and after school hours. I also didn't have to beg for Mommy to file a vacation leave even without pay so she can attend school activities. 

Anyway, back to Amiel. He is the second son of my Godmother Amie (Mom's friend since High School). He's of the same age as Roey though Amiel is about 7 weeks older. Isn't he cute? Could be preparing for his big day, ha ha! Mommy said I too have a photo while I have powder all over my face, just like this of Amiel. 

Again, happy birthday Amiel! May you grow up healthy, cute, loving and humble. 


Buwan ng Wika 2011


I joined this year's Filipino declamation contest again. The piece given to Grade 4 students is quite interesting. It also matches this stage of social development as Mom said. The fact that I have a sister, I am sure we will experience this in the future. At least now, I somehow already know how to handle it learning from the piece titled "Nang Minsang Makipag-away Ako". I'll share with you the declamation piece itself but again, it's in our Filipino language since August is the month we celebrate the Filipino language. August is what we call "Buwan ng Wika" (Language Month).

"Nang Minsang Makipag-away Ako"

Noong isang araw, ako'y nakipag-away
Maliit lang naman ang naging dahilan
Kami ng kapatid ko'y di nagkaintindihan
Naku! Iyon na. Hindi na kami nasaway.

Magkasama pa naman kami sa iisang silid
Kaya's sa pagtulog lagi akong nakatagilid
Kapag nga lang madilim na ang paligid
Gusto ko nang humarap sa aking kapatid.

Mabigat sa dibdib ang hindi nagkikibuan
Pati paglalaro nami'y naapektuhan
Nami-miss ko ang aming kwentuhan
Pati na rin ang aming mga tawanan.

Mahirap ang takdang-aralin ko ngayon
Paano kaya ako nakapagpapatulong?
Nahihiya naman akong magtanong
Makapag-isip na nga ng tamang solusyon.

Hindi naman tama ito, dapat nang matapos
Magsosori na ako upang magkaayos
Pagharap ko kay Ate ngumiti lang ako
Natawa na lang siya tapos na ang gulo.

Sa wakas tapos na ang aming tampuhan
Ayoko nang maulit ang aming awayan
Di ako masaya pag di nagkikibuan
Ang Ate ko kasi ay akin ding kaibigan.

Napag-usapan namin ng aking kapatid
Kung may sama ng loon ay dapat sabihin
Ang konting bagay huwag nang palakihin
Anumang awayan ay agad tapusin.

Kung sakaling may kaaway ka, kaibigan,
Sige na makipagbati ka, lapitan mo siya
Kausapin mo, magpakumbaba ka muna
Malay mo iyon din pala ang iniisip niya.

Kung ang bawat isa ay mag-iisip nang ganito
Tiyak na magwawakas ang anumang gulo
Kapayapaan ay atin na ring matatamo
Magiging maganda at panatag ang ating mundo.

Okay, I know a few would really not understand what the poem is since it's written in Filipino language. =) Well, it is a story of siblings who had a fight and the younger one had to think of a way on how they can fix their issues. The reconciliation started with a smile. It also pointed out that our siblings are instant friends that we should treasure. Also, the poem mentioned an advice to those who have enemies... sit and talk, it is best to be humble and it definitely bring beauty and peace.